Obchodní podmínky

 
Obchodní podmínky:
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.medicalseeds.cz - v těchto obchodních podmínkách jsou uvedena práva a povinnosti prodávajícícho a kupujícího.

1. Obecná ustanovení

Tyto podmínky byly vypracovány v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., zákon č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník), jakož i předpisy souvisejícími., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahují se na spotřební zboží zakoupené v našem internetovém obchodě.

Prodávající:

Kamil Závodný (dále jen „Prodávající"), Bílovecká 177/170, Opava, 747 06
ICO: 661 68 279
DIC: CZ7507275479 - registrovaný plátce DPH

zapsán v Živnostenském rejstříku, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Opava.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
Kontaktní údaje najdete v sekci "Kontakty"

2. Cena

Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího (on-line nabídky na www.medicalseeds.cz), nebo individuálně dohodou (telefonicky, e-mailem). Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena, není-li to možné, je kupující o tom neprodleně informován a může se sám rozhodnout, zda bude akceptovat zvýšenou cenu nebo objednávku zrušit.

V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceníky pro internetový obchod. Ceníky platné pro prodejnu jsou k dispozici v prodejně. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

3. Platební podmínky

Kupující při zadání objednávky zadává jeden z níže uvedených způsobů úhrady objednaného zboží.

  •  v hotovosti při převzetí zboží (osobně na prodejně v Opavě, Olomouci nebo Brně)
  •  platba dobírkou (zboží je zasláno prostřednictvím PPL nebo ČP. Cena za doručení je 89,- Kč (poštovné + balné)

Platba převodem (platba je provedena převodem na náš účet číslo 19-635530267/0100 Cena za doručení je 79,- Kč (poštovné + balné)
Variabilní symbol = číslo objednávky. Objednávka je vyřizována až v den připsání finanční částky na náš bankovní účet nebo zasláním potvrzení platby na mail:
info@medicalseeds.cz) - prosím neposílete peníze předem, dokud vás neinformujeme, že Vámi vybrané zboží je   skutečně skladem! V případě, že kupující pošle peníze na účet předem a zboží nebude skladem nebo nebude možno doručit kupujícímu do 4 pracovních dnů, peníze budou okamžitě vráceny na účet kupujícího. 

  • Platba na Slovensko - do zahraničí - eurový účet

107-9873860297/0100
IBAN: CZ3501000001079873860297
BIC/SWIFT kod KOMBCZPPXXX
Cena dopravy je připočítána k ceně zboží. 


Vlastnické právo ke zboží přechází na kupupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí úplnou pořizovací cenu.

4. Reklamace zboží
Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je obvykle dva roky.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:
- zboží bylo reklamováno po záruční době
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
- zásah vyšší moci
- zboží poškodil dopravce
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu
Upozornění:
Provozovatel tohoto internetového obchodu se zříká jakékoliv zodpovědnosti na případném poškození zdraví při nerozumné konzumaci chilli z naší nabídky. Každý konzument musí znát své limity a možnosti. Nedoporučujeme v žádném případě jakékoliv sázení nebo hecování při ochutnávání nebo pojídání těchto vynikajících, ale opravdu velice pálivých papriček.
 
Provozovatel tohoto internetového obchodu v žádném případě nikoho nepodněcuje k výrobě jakýkoliv omamných látek, semínka zde prodáváme výhradně pro osobní potřebu - sběratelské účely v případě semen konopí netechnických odrůd a důrazně každému nakupujícímu doporučujeme, aby se před nákupem seznámil se zákony ČR, případně  své  vlastní země, jde li  o cizince. V žádném případě nepřebíráme jakoukoliv odpovědnost za ty co zákony porušují. V internetovém obchodu smí nakupovat pouze osoby starší 18ti let.

5. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání.

6. Závěrečné ustanovení

Veškeré objednávky, které jsou kupujícím odeslány do internetového obchodu www.medicalseeds.cz se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně akceptuje a souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních a záručních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 21.6.2017. a ruší předchozí znění VOP včetně jejich součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Medical Seeds nebo elektronicky na www.medicalseeds.cz.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Medical Seeds a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou.
V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Medical Seeds doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na Medical Seeds pro vyřešení nastalé situace.

Adresa pro vrácení zboží: 
Medical Seeds, Nákladní 438/17, Opava, 746 01, mobil: +420 736 294 694, email: info@medicalseeds.cz

7. Důležité upozornění - věnujte prosím zvláštní pozornost

Provozovatel internetového obchodu www.medicalseeds.cz se zříká veškeré odpovědnosti a následků způsobených nesprávným použitím zboží prodávaného v tomto internetovém obchodu. Informace a zboží zde poskytované slouží výhradně ke sběratelským účelům. Upozorňujeme zákazníky, že okamžikem koupě našeho zboží přebírají plnou odpovědnost za nakládání s tímto zbožím. Prodejce za jejich chování v žádném případě nenese odpovědnost. Zasláním objednávky zákazník potvrzuje, že je starší 18-ti let a objednané zboží si objednal výhradně jen k výše uvedeným účelům. Provozovatel tohoto internetového obchodu v žádném případě nikoho nepodněcuje k výrobě omamných látek, semínka zde prodáváme výhradně pro sběratelské účely.

Upozornění prodejce před nákupem semen:

Veškerá semena jsou prodávána zapečetěna v originálních obalech, pro sběratelské, archivní a etnobotanické účely. Naklíčením semen konopí s obsahem vyšším než 0,3% THC se dopouštíte trestného činu: "Nedovolená výroba omamné a psychotropní látky",  za což prodejce nenese žádnou odpovědnost. Jako společnost jsme proti ZNEUŽÍVÁNÍ jakýchkoliv nedovolených látek či látek evidentně poškozujících lidské zdraví a mysl.

Ani jedna rostlina s obsahem THC více jak 0,3% není povolena. Bez ohlášení lze sít pouze certifikovaná osiva jako Finola, USO,...

Tato semena skladujte při teplotě 0-5 °C a sejte pouze v případě, že se změní legislativa.

 

Kamenné prodejny

prodejna Brno

Brno
Čechyňská 361/16, Brno - střed
(zastávka Zvonařka)

 

 

prodejna Opava

Opava
Nákladní 438/17, Opava

 

Olomouc
Komenského 927/19, Olomouc

 

Kontakt

Provozovny